Våra utbildningar

Direktupphandlingsutbildning - certifierad beställare

Du som har som uppgift och mandat att genomföra direktupphandlingar behöver gå en direktupphandlingsutbildning. Utbildningen tar bland annat upp hur processen och rutinerna ser ut, beloppsgränser, tips och exempel kring kravställning, sekretess, utvärdering, lagen om offentlig upphandling, dokumentation, ledtider samt avtalsformer.

Efter utbildningen kommer du kunna genomföra direktupphandlingar själv eller med hjälp från oss på Telge Inköp. 

 • Utbildningen är digital.
 • Den är ca 25 minuter lång.
 • Anmäl dig via inkop@telge.se och ange att anmälan gäller direktupphandlingsutbildning.
 • När du har anmält dig får du en länk till utbildningen, så du kan gå den när det passar dig.
 • Efteråt får du besvara några frågor innan du blir godkänd.

 

Steg 1 Grundutbildning upphandling och LOU

En utbildning för dig som önskar ökad kunskap gällande upphandlingar, avtal och beställningar. Du som ska vara med som kravställare i upphandlingar rekommenderas att gå den.

Utbildningen tar bland annat upp beloppsgränser/tröskelvärden, tips och exempel kring kravställning, sekretess, jäv, kvalificering, prövning och utvärdering, hur förfrågningsunderlag byggs upp, olika analyser, avtalsformer samt vanliga upphandlingsbegrepp.

Efter utbildningen kommer du att ha kännedom och kunskaper om Lagen om offentlig upphandling (LOU, LUF, Avtalslagen, Offentlighets och sekretesslagen) Telge Inköps processer, rutiner och ledtider gällande inköp och upphandling.

 • Utbildningen genomförs digitalt via Teams, på plats hos oss på Storgatan 42 eller i era lokaler.
 • Den är ca 2,5 timmar lång med pauser.
 • Anmäl dig via inkop@telge.se och ange att anmälan gäller steg 1 grundutbildning upphandling.
 • Efter att du har anmält dig får du en kalenderinbjudan.

 

Steg 2 Kravställarutbildning

För dig som önskar ökade kunskaper om kravställning i upphandling. Du som ska vara med som kravställare i upphandlingar rekommenderas att gå den här fördjupade utbildningen gällande upphandling.

Under utbildningen går vi igenom teoretisk, grundläggande information, tips råd och träning i kravställning. Syfte och mål med utbildningen är att förbereda kravställare inför framtida upphandlingar, samsyn vem som ansvarar för vad och vem som utför olika uppgifter i upphandlingen.

Efter utbildningen kommer du att ha ökad kännedom och kunskap om kravställning i upphandling, Telge Inköps processer, rutiner och ledtider gällande inköp och upphandling.

 • Utbildningen genomförs digitalt via Teams, på plats på Storgatan 42 eller i era lokaler.
 • Den är ca 3,5 timmar lång med pauser.
 • Anmäl dig via inkop@telge.se och ange att anmälan gäller steg 2 kravställarutbildning.
 • Efter att du har anmält dig får du en kalenderinbjudan.