TI 2020-1148 Skyddsrum

Nytt avtal TI 2020-1148 Skyddsrum

Gäller Södertälje kommun, Katrineholms kommun och Telge AB.