TI 2020-1024 Storköksutrustning

Nytt avtal TI 2020-1024 Storköksutrustning 
Avtalsstart 2020-09-15

Gäller Telge AB, Södertälje kommun, Nykvarns kommun, Nykvarnsbostäder och Salems kommun.