OneMed Avisering om prissänkningar

För kommande prissänkningar i augusti på  Nitril-, Vinyl- samt Latexhandskar se bifogat informationsbrev.

Filer med de prissänkningar som gäller ert avtal kommer skickas ut i god tid före implementeringen.

Dessutom har vi möjlighet att redan nu sänka ert avtalspris på nedan artikel:

 

Artikel

Beskrivning

Specifikation

Nuvarande avtalspris

Nytt pris

1133061

Munskydd op

type IIR, öronband

1,30

1,20

2021-06-14
Avisering av prissänkningar i augusti - nitril-, vinyl- samt latexhandskar
Som ni alla säkert känner till har den senaste aviserade prissänkningen på vinyl- samt latexhandskar implementerats per den 12 maj. Kopplat till detta vill vi redan nu ge en marknadsuppdatering samt avisera nästkommande prissänkning – denna gång även en efterlängtad sänkning på vårt nitrilsortiment.
Vi har för första gången på ett år haft egen personal i Malaysia för direkt dialog med våra leverantörer av undersökningshandskar. Fokus har varit att säkerställa en trygg tillverkningsmiljö med tanke på Covid för att undvika nedstängningar av fabriker. I samband med dessa dialoger har vi naturligtvis också diskuterat priserna på kommande leveranser.
Dessa dialoger gör att vi idag gör bedömningen att vi kan göra en prissänkning i augusti och att det troligtvis kommer följas av ytterligare någon sänkning före året är slut.
Det finns naturligtvis fortsatt risker då pandemin fortsatt skapar oro och obalanser kopplat till tillgång och efterfrågan. Det främsta orosmomentet just nu är att spridningen av Covid återigen tagit fart i Malaysia (där merparten av den globala produktionen av nitrilhandskar sker) och under slutet av maj gick landet också in i en så kallad ”lock down” för att förhindra ytterligare spridning.
Denna nedstängning kommer skapa en tillfällig ”squeeze” på tillgångssidan där Malaysias totala produktion tillfälligt begränsas ned till 60%. Vi arbetar fortsatt nära våra leverantörer för att begränsa effekten detta får för våra partners och kunder. Vi kommer hålla er uppdaterade genom fortsatta marknadsuppdateringar längre fram.
Sänkta priser på nitril-, vinyl- och latexhandskar per den 13 augusti
Pristrenden för nitril-, vinyl- och latexhandskar utvecklas positivt i närtid med en brasklapp för den tillfälliga nedstängningen i Malaysia kopplad till nytt Covid-utbrott.
Orsaken är en ökad generell tillgång på grund av ökade produktionsvolymer från nya och/eller omställda fabriker i Asien. Samtidigt har efterfrågan stabiliserats på många marknader.
Undersökningshandskar är nödvändiga som skydd i många omvårdnadsmoment – för vårdpersonalens och patienternas välbefinnande och säkerhet. Det är även produkter med relativt hög miljöpåverkan och som ibland tillverkas i länder och under situationer där arbetarnas rättigheter inte tas hänsyn till.
Det är därför mycket viktigt att vi gemensamt tillser att samma kvalitets-, miljö- samt CSR-krav som ställts av hela branschen i upphandlingar före pandemin även uppfylls i nuvarande situation.
Priser på nitril-, vinyl- samt latexhandskar kommer att sänkas per den 13 augusti. Priset på nitrilhandskar sänks med 0,12 sek/handske, vinyl och latexhandskar sänks med 0,15 sek/handske. Filer med prissänkningar kommer skickas ut i god tid före implementeringen.
2
Säkerställ att handskarna ni köper lever upp till de krav ni vanligtvis ställer i upphandlingar – i de fall ni får erbjudanden från nya leverantörer av undersökningshandskar med priser som ligger långt under nuvarande marknadspriser eller med ”ovanliga” specifikationer så kan ni i dialog med era säljkontakter ta hjälp av oss för att utvärdera produktens ursprung och säkerställa att handskarna är tillverkade under säkra förhållanden.
Vi kommer fortsatt kämpa för att säkra så stora volymer som möjligt av efterfrågade produkter till sjukvården i Sverige och vi uppskattar den konstruktiva dialogen vi har med våra kunder i denna tuffa tid.
Sanna Norman
Vice President Category & Sourcing, OneMed Group