OneMed - veckans statusuppdatering av Corona relaterade artiklar

2020-09-17

Här kommer vår senaste uppdateringar kring leveranssituationen av medicinsk skyddsutrustning som på olika sätt påverkats av Coronavirusets (2019-nCoV) utbrott och spridning. Ambitionen är att uppdatera denna information löpande så länge tillgång och efterfrågan påverkas och att det därmed finns en risk att leverantörernas leveransförmåga påverkas.

Vi fortsätter precis som många av er märkt att arbeta hårt för att säkra tillgång av kritiska produkter. Nedan följer senaste statusuppdatering. Målsättningen kommer framåt vara att ge en ögonblicksbild på lagertillgängligheten samt generella statusuppdateringar på produkter/produktområden där förändring skett eller där det finns anledning att lyfta en utveckling.

  • Fortsatta utmaningar att säkra eftersökta volymer på undersökningshandskar. Detta beror på ett enorm global efterfrågan i kombination med att det därmed blir brist på råmaterial som används i produktionen. Detta har redan lett till anpassningar av världsmarknadspriset. Vi ser en stor risk att världsmarknadspriserna fortsätter uppåt under resterande delen av 2020

  • Tillgången på hand- och yt-desinfektion har stabiliserats med risk för fluktuation i tillgång på enstaka artikelnummer. Vi har föregående vecka haft en temporär störning på flytande handdesinfektion som förväntas vara i fas igen kommande vecka. Tillgången på tvål är varierande men ser ut att stabiliseras i början på oktober

  • Brister på operationsmössor och hjälmar kommer det vara under hela hösten, den lilla mängd vi får in kommer vi att fördela så rättvist vi kan gentemot 2019 års förbrukning.

Bristerna i tillgänglighet på andra produktområden än de som direkt är kopplade till COVID-19 fortsätter. På grund av den mycket stora efterfrågan på vissa råvaror samt på leveranstjänster från främst Asien finns det en risk att rådande situation kan komma att orsaka kostnadsökningar samt leveransförseningar även på andra produktgrupper än de som hittills varit påverkade.

Detta kommer av en global efterfråge- och tillgångssituation som vi inte kan påverka. Vi arbetar stenhårt med att minimera eventuella negativa effekter för våra kunder. Många beställningar av Corona-specifika produkter kontrolleras före tilldelning sker. Detta görs för att säkerställa att de volymer som finns tillgängliga inte försvinner på ett fåtal stora beställningar. Denna automatiska kontroll av beställningar kan leda till mindre, eller till och med annullerade, ordrar jämfört med efterfrågade/beställda volymer.  

Om ni önskar få mer information om alternativa produkter – återkom gärna till din kontaktperson på OneMed.

Vi uppskattar det mycket goda samarbetet – trots en mycket tuff och prövande period – med våra kunder och leverantörer. Vi kämpar fortsatt att varje dag göra allt vi kan för att stödja våra kunder i deras samhällsbärande uppdrag.

Övergripande status per produktområde kopplat till Corona-situationen

Vecka

38

   

 

   

Lagerstatus standardsortiment

Kommentar

 

 

Andningsskydd - FFP

 

slut

God tillgång på alternativa produkter inom FFP2.

 

 

Munskydd Typ I-IIR

 

Slut

God tillgång på alternativa produkter tillgängliga.

 

 

Visir

 

Slut

God tillgång på alternativa produkter tillgängliga.

 

 

Skyddsförkläde kort ärm

 

Hanterbar, vissa varianter slut

Orderkontroll på beställningar över normal förbrukning.

 

 

Skyddsrock, förkläde lång arm

 

Låg

God tillgång på alternativa produkter tillgängliga.

 

 

Skyddsmössa

 

Låg

Alternativa produkter tillgängliga.

 

 

Undersökningshandskar

 

Hanterbar, vissa varianter slut

Orderkontroll på beställningar över normal förbrukning.

 

 

Desinfektion (Yt / Hand)

 

Relativt god, vissa varianter slut

Fortsatt problem med vissa artikelnummer, se ovan.

 

 

Tvål

 

Medel

Vissa artikelnummer finns ej.

 

 

IR Termometer

 

 

Låg

Alternativa produkter tillgängliga.

 

 

Provtagningspinnar

 

Mkt Låg

 

 

 

Body Bags

 

 

God

Två varianter tillgängliga.

 

 

Skoskydd

 

 

Medel, vissa varianter slut

Variant finns tillgänglig.